Mr Light Production - Những anh chàng quay phim vui nhộn | Oring Studio

Mr Light Production - Những anh chàng quay phim vui nhộn

Mr Light Production - Những anh chàng quay phim vui nhộn | Oring Studio

Mr Light Production, Oring Studio, chụp ảnh em bé

Hello cả nhà! - hú hú (Bốn chàng đồng thanh xin chào và phụ thêm vài tiếng gáy) Bốn anh em, chúng tôi là thành viên quay phim Mr Light Production. (từ trái qua phải - Minh Tiến- Charlie Lê - Justin Thông - Kid (Thuận)). Thật sự rất vui khi được cộng tác với Oring Studio. Nói chung là khi các bạn chọn chúng tôi là người ghi lại khoảnh khắc vời Oring Studio, thì tôi nói rằng: "Bạn sẽ có một bộ phim đỉnh nhất Sài Gòn này và một bộ ảnh cười tuyệt vời ông mặt trời luôn" - Kid (trưởng nhóm). Không những vậy, còn là tiếg cười chết ngất, mún té ra khỏi quả đất luôn. Gặp ông Hiếu Nguyễn đã hài, gặp Mr Light chắc chết luôn. Trùi ui, nói đến đây, nghĩ lại Mr Light vui không tả nổi!. Hahah (cả nhóm cười lớn)
0919 900 710
Mr Light Production - Những anh chàng quay phim vui nhộn

Hello cả nhà! - hú hú (Bốn chàng Mr Light Production đồng thanh xin chào và phụ thêm vài tiếng gáy)

Bốn anh em, chúng tôi là thành viên quay phim Mr Light Production. (từ trái qua phải - Minh Tiến- Charlie Lê - Justin Thông - Kid (Thuận)).
Thật sự rất vui khi được cộng tác với Oring Studio. Nói chung là khi các bạn chọn chúng tôi là người ghi lại khoảnh khắc vời Oring Studio, thì bốn anh em xin nói rằng:
"Bạn sẽ có một bộ phim đỉnh nhất Sài Gòn này và kèm bộ ảnh cười tuyệt vời ông mặt trời luôn" - Kid (trưởng nhóm).

Không những vậy, còn là tiếg cười chết ngất, mún té ra khỏi quả đất luôn. Gặp ông Hiếu Nguyễn đã hài, gặp Mr Light chắc chết luôn. Trùi ui, nói đến đây, nghĩ lại Mr Light vui không tả nổi!. Hahah (cả nhóm cười lớn)

Giới thiệu vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi lời giới thiệu của Mr Light này nhé. À quên nữa, Mr Light chúng tôi đỉnh lắm à nghen. hihi

See you soon, mọi người! 
Mr Light Production.